Aanmelding en tarieven


Aanmelding en werkwijze  

Aanmelding gebeurt telefonisch of via mail. 

Bij de eerste afspraak bekijken we samen de hulpvraag en gaan we na of er eventueel verder     motorisch onderzoek noodzakelijk is.

Bij de eerste afspraak breng je best volgende zaken mee :

  • Voorschrift (kinder)arts / geneesheer-specialist
  • Klevertje mutualiteit

  • Identiteitskaart

  • Relevante onderzoeksverslagen

In samenspraak met de ouders en de arts wordt beslist of er een (psycho)motorisch onderzoek noodzakelijk is. Indien dat het geval is wordt dit meestal tijdens de eerste therapiesessie ingepland. Op basis van de resultaten bekijken we of verdere therapie aangewezen is . Zo kunnen we een inschatting maken van de noden en indien nodig de therapie opstarten. De frequentie wordt bepaald door de hulpvraag en in samenspraak met de behandelende arts.

Op regelmatige basis herevalueren we de therapiedoelstellingen en bekijken we of therapie verder noodzakelijk is. Dit gebeurt in overleg met ouders, externe partners en de arts.


Tarieven kinesitherapie

Als geconventioneerd kinesitherapeut hanteren wij de vooropgestelde tarieven en de terugbetaling van het RIZIV. Meer informatie omtrent de meest recente tarieven kunt u hier terugvinden.

Bij een nieuwe aanmelding (schrijfmotoriek, ontwikkelingsstimulatie, ademhaling,..) heeft elke patiënt recht op een terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie per jaar. Bij pre- en postnatale kinesitherapie wordt een terugbetaling van 9 sessies op jaarbasis voorzien. Een voorschrift van de arts is voldoende om de therapie te kunnen opstarten. 

Indien na 18 sessies zou blijken dat verdere therapie noodzakelijk is, is het mogelijk om in samenspraak met uw arts een aanvraag voor een F-pathologie in te dienen bij de mutualiteit. In de meeste gevallen is dan een motorisch onderzoek en een uitgebreid verslag noodzakelijk. Na goedkeuring heeft de patiënt recht op 60 beurten kinesitherapie op jaarbasis aan de normale terugbetaling en 20 extra beurten aan een iets lagere terugbetaling. 

Bij patiënten met een zogenaamde "zware aandoening" kan de geneesheer- specialist een aanvraag doen bij de mutualiteit om een E-pathologie aan te vragen. In dat geval heeft de patiënt recht op meer dan 60 beurten kinesitherapie op jaarbasis. 


Tarieven kinderyoga

Kinderyoga op locatie : 60 euro/uur + verplaatsingsvergoeding

Kinderyoga groepsles : 9 euro/beurt                                                                                             

Kinderyoga beurtenkaart 10 lessen : 90 euro

Ouder- kindyoga : 15 euro/ouder-kindduo

Groepslessen worden steeds aangekondigd bij 'Nieuws' of op de Facebookpagina van Kine Motus Mere